Jak správně pracovat se samonivelační hmotou, na co dát pozor ?

Obecně je třeba dát pozor na několik věcí. Správná příprava podkladu, dodržení
teploty a vlhkosti
při aplikaci. Při samotném lití stěrky je nutné správné nářadí: ježek,
rakle, vhodné míchadlo a klecová metla
.

Je nutné dodržet přesné dávkování vody a také dodržet dobu zpracovatelnosti stěrky.

Lze říci, že při překročením dávkování záměsové vody dochází obecně k delšímu vysychání podkladu - povrch je měkčí a dojde ke ztrátě pevnosti. Je možnost vzniku trhlin a nízké přídržnosti pro následné vrstvy.

Vzhledem k tomu, že samonivelační hmoty se používají jako podklad pod finální krytinu, je zde velké riziko poškození celého souvrství.